Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

Cơ cấu tổ chức

THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  2022-09-06   Đã xem 1

THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

  2022-09-06   Đã xem 1

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  2022-09-06   Đã xem 1

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2022 -2023

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2022 -2023

  2023-06-09   Đã xem 1

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2022 -2023

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG

  2022-09-06   Đã xem 1

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

  2022-09-06   Đã xem 1

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

  2022-09-06   Đã xem 1

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

  2022-09-06   Đã xem 1

THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

Tặng quà tết cho Học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà tết cho Học sinh có hoàn cảnh khó khăn

  2021-02-24   Đã xem 1

Tặng quà tết cho Học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2020-2025

  2020-09-24   Đã xem 1

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2020-2025

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THPT CÁT HẢI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THPT CÁT HẢI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  2020-09-24   Đã xem 1

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THPT CÁT HẢI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CÁT HẢI NĂM HỌC 2020 - 2021

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CÁT HẢI NĂM HỌC 2020 - 2021

  2020-09-24   Đã xem 1

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CÁT HẢI NĂM HỌC 2020 - 2021