Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2023 - 2024

Căn cứ văn bản chỉ đạo số: 2.229/ SGDDT - GDTrH ngày 22/8/2023 của  Sở giáo dục & Đào tạo thành phố HP về việc ban hành chương trình giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; Văn bản số 04/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 19/9/2023 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2023-2024.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của nhà trường;

Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2023 Trường THPT Cát Hải long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024.

Hội nghị Viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong hội đồng giáo dục nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn luận tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà trường kiến nghị những quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động đối với các cấp lãnh đạo.

(Đại biểu, CB,VC và NLĐ tham dự Hội nghị

          Đồng chí Đỗ Văn Quân - Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng nhà trường đã đọc “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Phương hướng  nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu năm học 2023-202; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch năm học”.

Đồng chí Đỗ Văn Quân - Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng nhà trường

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Văn Quân - Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng nhà trường biểu dương những thành tích mà hội đồng sư phạm đã đạt được bên cạnh đó cũng  chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong năm học qua. Trước hội nghị đồng chí đã yêu cầu các CB, GV, NV cùng nhau nêu cao vai trò trách nhiệm tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Hội nghị tiếp tục được nghe: Báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác của cơ quan; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua  năm học 2022-2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; thông qua một số Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vịQuy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở năm học 2023-2024.

 

Trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích   

Đồng chí Đỗ Văn Quân - Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến thắc mắc và ghi nhận các kiến nghị của CB, GV, NV xây dựng vào bản Kế hoạch và các quy chế hoạt động trong năm học.

Biểu quyết chỉ tiêu năm học 2023 - 2024

  Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024 của trường THPT Cát Hải đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với các nội dung: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác thi đua; sự phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị với BCH công đoàn, đồng thời kêu gọi toàn thể CB,VC, NLĐ phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh.

 

                      

Những tin cũ hơn