Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC QUA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC QUA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

Ngày 14 tháng 12 năm 2023 nhóm Sử - Địa – KT&PL đã sinh hoạt chuyên môn tìm hiểu, làm rõ nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng nghiên cứu bài học. Sau khi trao đổi, thảo luận nhóm đã thống nhất phương pháp dạy học tiết “Thực hành Cách mạng công nghiệp thời cận đại” theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh đó là hoạt động nhóm, cử đ/c Phạm Thanh Hoa –giáo viên Lịch sử lên lớp tiết dạy minh họa vào ngày 21 tháng 12 năm 2023.

Trong quá trình tổ chức tiết dạy minh họa, giáo viên đã gợi mở, khuyến khích các nhóm học sinh lựa chọn nhiều phương pháp tiếp cận, tìm hiểu, báo cáo kết quả hoạt động nhóm, chủ động lĩnh hội kiến thức. Sự đa dạng hình thức hoạt động tìm hiểu kiến thức, báo cáo kết quả hoạt động nhóm đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lớp học, kích thích sự hứng thú của học sinh đối với môn học.

Rút kinh nghiệm sau tiết dạy, các thầy cô trong nhóm đều có cảm nhận: Hiệu quả của phương pháp giảng dạy các tiết thực hành khi trao quyền tự chủ cho học sinh có sự hướng dẫn của giáo viên tạo sự chủ động, tâm lý thoải mái cho cả giáo viên và học sinh, người dự cũng được tham gia các hoạt động do học sinh tổ chức (vào các đường link, đặt câu hỏi tình huống…) làm cho không khí lớp học cởi mở, giáo viên và học sinh gần gũi nhau hơn.

Từ kết quả thu được, nhóm chuyên môn tiếp tục thảo luận nghiên cứu để phát huy tổ chức bài học ở các lớp khác hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của mỗi lớp, mỗi môn học, tiết học tiếp theo trong học kỳ II.

Nội dung sinh hoạt chuyên môn của nhóm đã được Ban giám hiệu ghi nhận, đánh giá là hoạt động đổi mới, phát huy được sự sáng tạo của học sinh. Đây là nội dung mà nhóm Sử-Địa-Giáo dục kinh tế và pháp luật cần phát huy, các nhóm chuyên môn khác cân nhắc, vận dụng để mỗi thầy cô luôn trau dồi và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phát huy khả năng sáng tạo của mình trong hoạt động giảng dạy đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Những tin cũ hơn