Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

CÔNG TÁC RÀ SOÁT  VIỆC CHUYỂN ĐỐI SỐ

CÔNG TÁC RÀ SOÁT VIỆC CHUYỂN ĐỐI SỐ

  2023-11-25   Đã xem 1

CÔNG TÁC RÀ SOÁT VIỆC CHUYỂN ĐỐI SỐ

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Ý VĂN HÓA - VĂN NGHỆ NHÂN ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Ý VĂN HÓA - VĂN NGHỆ NHÂN ĐẠO "VÒNG TAY NHÂN ÁI"

  2023-11-06   Đã xem 1

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Ý VĂN HÓA - VĂN NGHỆ NHÂN ĐẠO "VÒNG TAY NHÂN ÁI"

TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

  2023-11-06   Đã xem 1

TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NĂM HỌC 2023 - 2024

  2023-10-14   Đã xem 1

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI NGHỊ CẤP TỔ, TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG

HỘI NGHỊ CẤP TỔ, TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG

  2023-10-14   Đã xem 1

HỘI NGHỊ CẤP TỔ, TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG

  2023-10-03   Đã xem 1

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG

TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN "HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC GIẢI PHÁP THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT"

  2023-09-27   Đã xem 1

TỔ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN "HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC GIẢI PHÁP THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT"

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023 - 2024

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023 - 2024

  2023-09-23   Đã xem 1

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023 - 2024

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

  2023-09-05   Đã xem 1

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

GIỚI THIỆU VỀ CÁC THẦY CÔ CHỦ NHIỆM LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

GIỚI THIỆU VỀ CÁC THẦY CÔ CHỦ NHIỆM LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

  2023-08-28   Đã xem 1

GIỚI THIỆU VỀ CÁC THẦY CÔ CHỦ NHIỆM LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024 VỚI CHỦ ĐỀ

TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024 VỚI CHỦ ĐỀ "TÔI YÊU THPT CÁT HẢI"

  2023-08-28   Đã xem 1

"TÔI YÊU THPT CÁT HẢI"

LỄ TRI ÂN THẦY CÔ, CHA MẸ HỌC SINH VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12, NĂM HỌC 2023 - 2024

LỄ TRI ÂN THẦY CÔ, CHA MẸ HỌC SINH VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12, NĂM HỌC 2023 - 2024

  2023-06-24   Đã xem 1

LỄ TRI ÂN THẦY CÔ, CHA MẸ HỌC SINH VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12, NĂM HỌC 2023 - 2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023

  2023-05-29   Đã xem 1

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023

LỄ TỔNG KẾT 10 NĂM KẾT NGHĨA  GIỮA ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁT HẢI – TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

LỄ TỔNG KẾT 10 NĂM KẾT NGHĨA GIỮA ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁT HẢI – TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

  2022-12-10   Đã xem 1

LỄ TỔNG KẾT 10 NĂM KẾT NGHĨA GIỮA ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁT HẢI – TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CBQL, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CBQL, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

  2022-10-20   Đã xem 1

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CBQL, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NAN, CỨU HỘ. THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ THOÁT NẠN NĂM 2022

TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NAN, CỨU HỘ. THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ THOÁT NẠN NĂM 2022

  2022-10-17   Đã xem 1

TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NAN, CỨU HỘ. THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ THOÁT NẠN NĂM 2022

 1 2 >