Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Cát Hải về việc chủ động phòng chống cơn bão số 7

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Cát Hải về việc chủ động phòng chống cơn bão số 7 có tên quốc tế là NANGKA. Sáng ngày 14/10/2020 nhà trường đã thông báo cho các em học sinh nghỉ học đồng thời các đồng chí trong Ban phòng chống bão lụt tiến hành công tác phòng chống bão, bảo vệ an toàn CSVC nhà trường

.

Những tin cũ hơn