Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

Tin chuyên môn

HOẠT ĐỘNG DẠY TỐT - HỌC TỐT CHÀO MỪNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI)

HOẠT ĐỘNG DẠY TỐT - HỌC TỐT CHÀO MỪNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI)

  2023-11-17   Đã xem 1

HOẠT ĐỘNG DẠY TỐT - HỌC TỐT CHÀO MỪNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI)

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

  2023-10-18   Đã xem 1

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

“HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP” DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

“HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP” DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

  2023-10-12   Đã xem 1

“HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP” DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Thông tin hoạt động nhóm Ngữ văn - tổ Khoa học xã hội

Thông tin hoạt động nhóm Ngữ văn - tổ Khoa học xã hội

  2023-09-21   Đã xem 1

Thông tin hoạt động nhóm Ngữ văn - tổ Khoa học xã hội

NGÀY HỘI STEM CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022 - 2023

NGÀY HỘI STEM CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022 - 2023

  2023-04-12   Đã xem 1

NGÀY HỘI STEM CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022 - 2023

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, NĂM HỌC 2022 - 2023

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, NĂM HỌC 2022 - 2023

  2023-04-11   Đã xem 1

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, NĂM HỌC 2022 - 2023

"VUI CÙNG NGÀY HỘI STEM “SÂN CHƠI KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO”

  2023-03-20   Đã xem 1

"VUI CÙNG NGÀY HỘI STEM “SÂN CHƠI KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO”

GIẢI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2022 – 2023

GIẢI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2022 – 2023

  2022-12-14   Đã xem 1

GIẢI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2022 – 2023

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2022

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2022

  2022-12-09   Đã xem 1

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2022

Lễ biểu dương học sinh đạt giải cao trong năm học 2021 - 2022

Lễ biểu dương học sinh đạt giải cao trong năm học 2021 - 2022

  2021-11-11   Đã xem 1

Trải qua một năm học đầy vất vả với những biến động, nhưng với sự nỗ lực của các thầy cô giáo cùng sự cố gắng, phấn đấu của 149 học sinh trường THPT Cát Hải đã gặt hái được kết quả như mong muốn

TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ I

  2020-11-17   Đã xem 1

TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ I