Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

Công đoàn

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

  2023-10-20   Đã xem 1

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

HỖ TRỢ TRAO TẶNG QUÀ

HỖ TRỢ TRAO TẶNG QUÀ "THU NHẬP TĂNG THÊM"

  2023-09-30   Đã xem 1

HỖ TRỢ TRAO TẶNG QUÀ "THU NHẬP TĂNG THÊM"

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

  2023-02-25   Đã xem 1

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CÁT HẢI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thầy và trò trường THPT Cát Hải hướng về miền Trung thân yêu

Thầy và trò trường THPT Cát Hải hướng về miền Trung thân yêu

  2020-11-04   Đã xem 1

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT CÁT HẢI HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU.

Thầy và trò trường THPT Cát Hải hướng về miền Trung thân yêu

Thầy và trò trường THPT Cát Hải hướng về miền Trung thân yêu

  2020-11-04   Đã xem 1

Thầy và trò trường THPT Cát Hải hướng về miền Trung thân yêu