Trung học phổ thông Cát Hải Hải Phòng; THPT Cát Hải - Hải Phòng
Loading...

VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-BGH ngày 01 tháng 9 năm 2020 của trường THPT Cát Hải về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Căn cứ kế hoạch số 08/KH-THPTCH ngày 1/1/2021 của Trường THPT Cát Hải về hội thi vẽ tranh Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2021 với chủ đề “vì một môi trường không khói thuốc lá”.

Đoàn trường THPT Cát Hải tổ chức hội thi vẽ tranh Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học năm 2021 với chủ đề “vì một môi trường không khói thuốc lá”. Hoạt động diễn ra 2 vòng:

Vòng 1: Sơ khảo diễn ra vào 18/1/2021.

Có 12 tranh tham gia hùng biện.

Vòng 2: Chung kết diễn ra 23/1/2021

Đã lựa chọn ra 4 bức tranh gây ấn tượng với nội dung hùng biện hay nhất.

Qua hội thi chung kết:

- Giải nhất: chi đoàn 12A1

- Giải nhì: chi đoàn 11B1

- Giải ba: chi đoàn 10C3 và chi đoàn 11B1.

Thông qua hoạt động:

Đã nâng cao nhận thức đối với CBGV, NV và các em học sinh về tác hại của thuốc lá (thuốc lá điên tử), lợi ích của môi trường không khói thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy tài năng và phát huy năng khiếu hội họa của học sinh.